sahypa

Önümler

JM106 440c Poslamaýan polat pyçak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

ýarag reňkli elektrik ýagy elektrik itek gaýçy

40 440C poslamaýan polat

Inc Sink öl guýma önümçiligi

● 6 ýol görkeziji tarak

● Akylly LED displeý

● 110V-240V 50Hz-60Hz

Elektrik saç gysgyjy, dürli saç düzümlerini aňsatlyk bilen kesip bilýän ýiti we çydamly 440C poslamaýan polat kellesi bilen enjamlaşdyrylandyr we aňsatlyk bilen aýrylýar we suw bilen ýuwup bolýar.(Bellik: Poslamagyň öňüni almak üçin arassalandan soň enjamy gury süpürmek maslahat berilýär).

Sink öl guýma prosesi ýokary basyşa çydamly awtomatiki enjamda amala aşyrylýar.

Eredilen metal, gidrawliki hereketlendiriji plunger bilen bir ýa-da birnäçe boşlugy öz içine alýan iki bölek polatdan itilýär, hersiniň öndürilýän böleginiň ýa-da bölekleriniň takyk ters nusgasy.Eredilen metal birneme sowuk polat bilen gatnaşyga girende bolup geçýän çalt sowuklama we çalt gatylaşma we netijede inçe metalurgiki däne gurluşy sebäpli, basyş örtükleriniň mehaniki aýratynlyklary beýleki usullar bilen öndürilen guýmalardan has ýokarydyr. .

JM106 Elektrik ýagy kellesi elektrik itek gaýçy-3
JM106 Elektrik ýagy kellesi elektrik itek gaýçy-6

Düzülip bilinýän çyzgy, uzynlygy kesmäge mümkinçilik berýär we inçe trimmer 6 ýol görkeziji tarak bilen enjamlaşdyrylandyr.Taragy aňsatlyk bilen dogry uzynlyga sazlap, islän saçyňyzy kesip bilersiňiz.

Hünärmenler toplumymyza şular girýär: simsiz saç gysgyçly enjamlaşdyrylan gaplama gutusy, çäkli tarak * 6, USB kabeli * 1, çalgy ýagy * 1, arassalaýjy çotga * 1, gollanma * 1.Gurluş, professional dellekhanalar we öý hojalygy üçin amatlydyr.

ýaşyl bürünç Elektrik ýagy kellesi elektrik itek gaýçy

Önümiň parametri

Model belgisi

JM106

Pyçak materialy

440C poslamaýan polat

Önümçilik prosesi

Sink Die Casting

Önümiň güýji

10W

Çalt zarýad

3 sagat, akylly LED displeý

Reňk

ýaşyl bürünç, gyzyl bürünç, ýarag reňkli

Haryt öz içine alýar

gaplaýyş gutusy, çäkli tarak * 6, USB kabeli * 1, çalgy ýagy * 1, arassalaýjy çotga * 1, gollanma * 1

Gaplamak spesifikasiýasy

20 guty / karton, 18kg / karton

Gaplamak gutusynyň ululygy

49.5 * 30 * 39 sm

Univershliumumy naprýa .eniýe

110V-240V 50Hz-60Hz