HJ
HJ2
HJ3

Haryt kategoriýasy

Hua Jiang Saç Önümleri Meşhur Saççy bolmaga kömek edýär

Koprak oka

Hyzmat

Haryt

img

Biz kim

Guangxi Huajiang elektron söwda kärhanasy Ltd.

Guangxi Huajiang E-Commerce Co., Ltd., her dürli saç guraly bilen üpjün etmekde ýöriteleşen dellekhanalar we stilistler üçin bir nokatly hyzmat üpjün ediji.Häzirki wagtda önümler her dürli gradient oýma dellekhanalaryny, hünärmen saç kesijilerini, saç düzediji we egriji ütükleri, saç guradyjy, saç kesýän gaýçy, köp wezipeli gyrkyjy, stil we dürli BARBERSHOP saç kesiş enjamlaryny öz içine alýar.

Gözleg
Bazar tejribesi 14
Bazar tejribesi
Zawod meýdany 1000m³-den gowrak
Zawod meýdany
Hyzmatdaşlyk markasy 12
Hyzmatdaşlyk markasy
600+ Dilerler
600+

Iň soňky habarlar

habarlar

08-28-23

Saç kesmek üçin hünärli maslahatlar ...

ok dogry
habarlar

08-07-23

Powerokary güýçli saýlananlaryň arasynda näme tapawut bar ...

ok dogry
habarlar

08-03-23

El bilen saç gysmagyň arasynda näme tapawut bar ...

ok dogry