sahypa

Önümler

ZSZ modeli No F52 Erkekler ululykdaky elektrik saç gysgyç Doly alýumin metal jaý tehnologiýasy Çalt zarýad berilýän zarýad

Hua jiang saç enjamlary meşhur dellekçi bolmaga kömek edýär

 

Kesiji kellesi ýiti we ýapyşanok we dürli çäkli taraklar bilen enjamlaşdyrylan.Güýçli kuwwat we täze döwrebap polatdan ýasalan diş kesiji kellesi dürli saç düzümlerini aňsatlyk bilen kesip biler.

 

Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy,

Töleg usuly: T / T, L / C, PayPal

 

Hytaýda öz elektrik gysgyç zawodymyz bar we biz köp sanly markanyň birinji derejeli wekili we paýlaýjysy.Biz siziň iň gowy hyzmatdaşyňyz we iň ygtybarly üpjün edijiňiz bolarys

 

Soraglar kabul edilýär, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

gaty gaty saç kesmek

40 440c poslamaýan polat pyçak

Al Arassa alýumin metal gabygy.

C 3C we CE kepillendirilen güýçlendiriji

Type görnüşli wyklýuçatel.

● ABS goraýjy plastmassa

Bu elektrik saç gysgyç stasionar pyçak, 440c poslamaýan polatdan ýasalýar, deformasiýa we poslamak aňsat däl.Pyçak aýrylýar we çalyşmak aňsat.Dişlenýän diş hereketlendiriji pyçak ýiti we inçe, ýapyşmaýar we saçlara zyýan bermeýär, köýnege çydamly we dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýar.

Arassa alýumin metal gabyk Saç kesmek trimmeri
Uly erkekler üçin saç kesmek trimmeri

Arassa alýumin metal gabyk gowy ýylylygyň ýaýramagy, howpsuzlygy, goşa gurluş dizaýny.ABS gorag plastmassasynyň içki gatlagy, has ýokary howpsuzlyk.Has gowy durnuklylyk, wyklýuçateli çekmek aňsat.

Yzky pyçakdaky ýag çüýşesiniň dizaýny, saçyň mukdaryna görä sazlanyp bilner.Ierarhiki derejeleri arassalamak we ak saç salonyny iteklemek.

3C we CE kepillendirilen zarýad berijiler radiasiýa päsgelçilik talaplaryny, gowy öndürijiligi, ýokary ygtybarlylygy üpjün etmek üçin elektromagnit laýyklygyna laýyk gelýär.4 sany professional metal arassalaýjy (1,5mm 2.4mm 3mm 4,5mm) dürli uzynlyk sazlamalaryna laýyk gelýär.

aňsat arassalamak Saç kesmek trimmeri

Önümiň parametri

Model belgisi

F52

Beden materialy

Arassa alýumin metal jaý + Içinde ekologiýa taýdan arassa ABS gatlagy

Potensial batareýa

2600 mAh

Zarýad beriş wagty

3h

Elýeterli wagt

5h

Zarýad beriji

3C we CE şahadatnamasy

Umumy tizlik

7000rpm

Reňk

merjen gök, merjen gyzyl.

Sorag-jogap

1. Bu önüm näme?

Elektrik saç gysgyçlary el bilen işleýän ýaly işleýär, ýöne pyçaklary bir gapdala yrgyldadýan elektrik hereketlendirijisi bilen hereket edýär.Köp ýurtda el bilen saç kesýänleri kem-kemden göçürdiler.Magnit we pivot stiliniň gysgyçlary polatdan aýlanýan mis simden alnan magnit güýçlerini ulanýarlar.Üýtgeýän tok, gysgyç kesijini daralýan pyçagyň üstünden sürmek üçin tizligi we torky döretmek üçin çeşmä özüne çekiji we dynç alýan sikl döredýär.

2. Näme üçin bizi saýlamaly?

Spot lomaý kabul ediň, eltip bermek üçin sargyt bermek üçin gönüden-göni stil bilen habarlaşyň, az mukdarda lomaý we çalt eltip bolýar.

Bizde dürli wariantlar we has köp wariant bar.

3. Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?

Saç gysgyç, gyrkyjy, Lint aýyryjy, Bug demir, Haýwanlary bejermek toplumy…